Nieuw : Agri-verzekering

Verzekeren van teelt​schade

Vanaf 2020 wordt het Rampenfonds door de overheid afgebouwd voor landbouwteelten. Bij extreme en ongunstige weersomstandigheden kunnen land- en tuinbouwers voortaan beroep doen via de Brede Weersverzekering op dekking bij KBC. Door de samenwerking met Agriver kan een zeer gunstige polis aangeboden worden..
Met deze verzekering kunnen land- en tuinbouwers met een open teelt, zoals tuin- of akkerbouw, zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, neerslag en droogte.
De Vlaamse overheid kent vanaf 2020 een premiesubsidie toe aan land- en tuinbouwers die bij ons een erkende brede weersverzekering. Vanaf 2025 wordt er geen vergoeding meer uitbetaald via het rampenfonds.